Windsurf boards and sails in La Vela apartment

 

Windsurfboards and sails are located in La Vela apartment, they may be rented just with the

apartment, tenanats of the apartment can rent them but they need not to rent them.

Windsurfový materiál je umiestnený v apartmáne La Vela je prenajateľný spolu s apartmánom,

je súčasťou apartmánu, nájomcovia apartmánu si ho môžu, ale nemusia prenajať.

Apartmán La Vela

 

JP-Australia Boards

1, 83 thruster quad

thruster quad

2, 92 frestylevawe

3, 96 allride


4, 111 freestylewave


5, 100 supersport

6, 104 magic ride magicride 104

 

7, 118 slalom

8, 96 slalom

96slalom

9, 140 slalom

10, 150 RRD iflatable / nafukovací

rrd inflat

Sails NeilPryde

8.2 hellcat (490)
8.2 helcat N(490)

7.7 helcat N (460)
7.2 fusion (430 alebo 460 na desine)
6.7 fusion (430)
6.7 fusion (430)
6.1 fusion (430)
5.8 atlas (430)
5.6 combat (400)
5.4 atlas (400)
5.0 atlas (400)
5.0 atlas (400)
5.0 atlas hd N (400)
4.7 combat hd N (370)

Masts

490 3x
460 2x
430 4x
400 + 400 RDM
370 RDM

Extensions / Predlžováky 6 pcs / ks (2 x rdm)

2x boom x3 140-190
2x boom x3 180-230
2x boom x3 200-250

vario harness lines
20-26 6 pcs / ks (3 pairs)
24-30 4 pcs / ks (2 pairs)

Rental price 1 person/week 100 Eur, refundable deposit 100 EUR, Person(s) who

has (have) paid rental has (have) access to all windsurfing material in the apartment,

the price is for rental, no additional service included.

 

Cena za požičanie 1 osoba/ týždeň 100 Eur, vratný depozit 100 EUR. Osoba / Osoby,

ktorá zaplatila/li za požičanie má / majú prístup ku všetkému ws materiálu v apartmáne,

cena je výlučne za požičanie, žiadne ďalšie služby v cene nie sú.


Welcome to the apartment,
Vitajte v apartmáne,
milosc@t-zones.sk +421 903 44 73 90

Miloš Ceconík, owner, majiteľ