Dahab 2008 - 2012

Dahab, Sinajský poloostrov, Egypt. Pre mňa magické miesto. Pred Dahabom 2008 som surfoval len na domácich vodách vnútrozemského štátu. A v Chorvátsku s vlastným materiálom pre začiatočníkov. Prvá návšteva Dahabu pre mňa znamenala zlom. Tu som zvládol vodné štarty na slušnej úrovni, jazdu v pútkach s trapezom, jazdu v sklze. Nakoniec, pri poslednej návšteve to, čo každý windsurfista chce, otočku v halze. To všetko s kvalitným, požičaným materiálom
Dahab, Sinai peninsula, Egypt. Magical place for me. Before Dahab 2008 I windsurfed only home waters of landlocked country of Slovakia. And in Croatia with my own material for beginners. First visit of Dahab was a break event for me. Here I mastered water starts, ride in footstraps with harness and harness lines, planning. Finally, on the last trip, I have mastered what every windsurfer wants to use - jibe. That all with rented quality material.

Bývali sme v hoteli Iberotel Dahabeya all inclusive s perfektnou stravou a luxusným ubytovaním. To všetko za cca 800 € na týždeň včítane dopravy z Viedne. Surfový materiál sme si prenajali u Harryho Nassa (sú tam aj iné požičovne ale táto sa nám osvedčila najviac). Týždenný prenájom najkvalitnejšieho materiálu od JP-Australia a Neil Pryde je za 230 €. Ako vracajúci sa klienti sme dostali 10% zľavu.
Harry Nass Center 2 je 10 krokov od hotela!

We lived in hotel Iberotel Dahabeya all inclusive with perfect food and luxury appartments. All for 800€ for week, transport from Vienna included. We rented surf equipment from Harry Nass (there are other rental stores, this is the best one to us). Rental of the most quality equipment, JP Australia and Neil Pryde for one week is 230 €. As returning clients we have got 10 percent discount.
Harry Nass Center 2 is 10 steps form the hotel!

Dahab má vynikajúce veterné štatistiky. Vetry sú tu silné, hladké, termické. Harry Nass Centrum 2 je rozdelené do troch zón. Zóna 1 je pri požičovni. Zóna 2 je chránená úzkou kosou pevniny. Zóna 3 je otvorené more. Prvé dve zóny sú hladká voda, zóna 3 je wave spot.
Dahab has extraordinary wind statistics. Winds are strong, smooth, thermical. Harry Nass Center 2 is divided into three areas. Area 1 is located nearby rental. Area 2 is sheltered by narrow strip of land. Area 3 is open sea. First two areas are with smooth water, area 3 is wave spot.

10 minutes movie: 4 minutes photo presentation:

MiloshBa with friends